x

Letošní 8. ročník „Litoměřických svátků se bude konat jako vždy na konci srpna

00

Vážení diváci, chtěli bychom vás informovat o přípravách letošního 8. ročníku letního festivalu klasické hudby „Litoměřické svátky hudby“, kdy první dva koncertní večery se konají vždy v Kostele Zvěstování panně Marii v Litoměřicích a třetí koncert v Kostele svatého Václava v Lovosicích.  Z důvodu vyhlášení krizového stavu a s ním i řady dalších opatření jsme do současné doby nevěděli, zda budou na konci srpna takové podmínky, aby se náš tradiční festival mohl uskutečnit. Nyní je situace taková, že vláda o letních prázdninách pravděpodobně umožní konání akcí do 1 000 osob s tím, že diváci budou moci sedět v hledišti bez prostorová omezení tak, jako dřív.

První koncertní večer v pátek 28. 8. 2020 měli vystoupit Pražští komorní sólisté vedení dirigentem Radkem Baborákem. Sólisty měli být Václav Hudeček, Jan Mráček-oba housle a Radek Baborák, který je považován za jednoho z nejlepších hornistů na světě. Z finančních důvodů uvažujeme o zrušení tohoto velmi umělecky kvalitního večera. Výše citovaný krizový stav se negativně promítl do dotační politiky státu, kraje i do hospodaření soukromých subjektů.

Druhý koncertní večer se bude konat v sobotu 29. 8. 2020. Původně jsme začali připravovat slavné Requiem od W. A. Mozarta se čtyřmi operními pěvci a pěveckým sborem. Postupně jsme však s uměleckým garantem Václavem Hudečkem a dirigentem Tomášem Braunerem došli k závěru, že by divákům po uplynulých depresivních měsících přišel vhod optimističtější program. Rozhodli jsme se pro operní Gala večer sestavený ze známých i méně známých, ale rovněž velmi kvalitních, operních árií. Plzeňská filharmonie v plném obsazení i s dirigentem Tomášem Braunerem v něm doprovodí stejné operní pěvce, kteří by jinak vystoupili v citovaném Requiem.

Třetí koncertní večer se bude konat jako vždy v Lovosicích v Kostele svatého Václava, a to v neděli 1.9.2019. Tento koncertní večer bude po dohodě se starostou města Ing. Dianem zařazen mezi další akce, které se budou konat v rámci oslav 230letého výročí založení města Lovosice. Vystoupí zde komorní těleso Baroco sempre giovane v čele s uměleckým vedoucím Josefem Krečmerem. Jako sólisté Václav Hudeček a jeden z nejlepších hráčů na varhany na světě Pavel Svoboda, který bude navíc hrát ještě na cembalo.

Fotografie a umělecké životopisy jednotlivých interpretů máte k dispozici pod záložkou „Interpreti“.

My členové spolku Musica et Educatione si velice vážíme práce zdravotníků, kteří v době krizového stavu pracovali pro nás všechny v první, nebezpečné linii. Chtěli bychom jim za náš spolek i za Vás diváky poděkovat za jejich obětavou práci a pozvat je jako čestné hosty na sobotní Gala koncert.

Jak jsme se zmínili již na začátku, orgány státní správy nám v letošním roce s dotacemi nepomohou. Proto se obracíme na Vás naše věrné diváky. Pomozte nám v této těžší době buď osobním darem nebo získáním sponzora k tomu, abychom mohli pozvat jako čestné hosty co nejvíce našich zdravotníků a abychom mohli uspořádat 8. ročník „Litoměřických svátků hudby“ v plném rozsahu všech tří koncertních večerů. Proti finančním darům vystavíme samozřejmě Darovací smlouvy. Bankovní spojení našeho spolku je 107-5048980207/0100.

Za spolek Musica et Educatione
Zdeněk Kulda a Alena Kuldová

Do festivalu zbývá

 • 00

  Dnů

 • 00

  hdin

 • 00

  minut

 • 00

  vteřin

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
plakat

Informace o předprodeji vstupenek

Předprodej na koncert v Litoměřicích na recepci kulturního a konferenčního centra, 416 732 805 nebo 776 338 515, e-mail: recepce@mkz-ltm.cz.
Online předprodej na www.mkz-ltm.cz.

Předprodej na koncert v Lovosicích na Informačním centru Lovosice, 416 571 174, a na recepci KC Lovoš, 773 686 482. Online předprodej na www.kclovos.cz.

Najdete nás na Facebooku