x

Litoměřické svátky hudby letos již po sedmé

00

( V našich reportážích pro Vaše Litoměřicko 24.cz se zajímáme o to, jak se dobrovolné spolky v Litoměřicích budou podílet na oslavách 800-ti let založení města. Spolek Musica et Educatione připravuje již 7.ročník „Litoměřických svátků hudby“. Proto jsme se obrátili na předsedu tohoto spolku Zdeňka Kuldu a požádali jej o rozhovor. )

Pane předsedo, Váš spolek již realizoval šest úspěšných ročníků tohoto letního festivalu. Jak by jste je s odstupem času hodnotil?

Od roku 2013, kdy jsme začínali, se každým rokem zvyšovala organizační i umělecká úroveň koncertů. Naši diváci si již zvykli na vysoký umělecký standart. V posledních letech se festivalu vždy zúčastnilo cca 1 200 diváků.

Jsme rádi, že jsme získali houslového virtuóza Václava Hudečka jako uměleckého garanta festivalu. Jeho renomé, kontakty a znalost uměleckého prostředí nám především při realizaci prvních ročníků velmi pomohly. Cenné rady nám poskytoval v začátcích rovněž manager festivalu Svátky hudby v Praze Radek Hrabě.

Naší snahou je přivádět do Litoměřic renomované hudebníky na různé hudební nástroje, kteří působí jako koncertní mistři ve filharmoniích a vystupují rovněž na svých samostatných koncertech. Snažíme se rovněž přivádět na naše koncerty renomované operní pěvce. Všichni tito umělci vystupují jak u nás v České republice, tak v koncertních sálech a operních domech po celém světě. Vedle nich dáváme prostor mladým sólistům i operním zpěvákům, kteří jsou na začátku své umělecké kariéry, ale mají za sebou již úspěchy jak v českých, tak i mezinárodních soutěžích. Nemohu také opomenout velmi dobrou spolupráci s Plzeňskou filharmonií, dirigentem Tomášem Braunerem a rovněž s vynikajícím komorním tělesem Barocco sempre giovane.

A jaký bude tedy letošní ročník a co připravujete k oslavě 800-ti letého výročí založení města?

Letošní ročník bude pro diváky velmi zajímavý. U skladatele a dirigenta Jiřího Kabáta jsme objednali kratší oslavnou skladbu právě k oslavě 800-ti letému výročí založení města. Zazní jako první po slavnostním zahájení festivalu a po úvodním slovu představitele města. První koncertní den doprovodí Plzeňská filharmonie dále houslového virtuóza Václava Hudečka, vynikajícího mladého koncertního houslového mistra České filharmonie Josefa Špačka a rovněž Jiřího Kabáta jako sólového hráče na violu.

Druhý koncertní den bude tradičně ve znamení opery. Hlavním protagonistou bude basista Štefan Kocán, který zde již zpíval před 4 lety. Jedná se o jednoho z nejlepších basistů na světě. V Metropolitní opeře v New Yorku účinkuje již sedmou sezónu a vystoupil tam celkem ve 133 představeních. Partnerkami mu budou dvě mladé operní pěvkyně. Mezzosopranistka Štěpánka Pučálkové je s angažmá v Semperoper Dresden a sopranistka Slávka Zámečníková je členkou operního studia Staatsoper Unter den Linden v Berlíně. Obě operní pěvkyně jsou kritikami velmi dobře hodnoceny a jsou na začátku skvělé umělecké kariéry.

Seznámil jste naše čtenáře s oběma koncertními dny, které se budou odehrávat v Kostele Zvěstování panně Marii v Litoměřicích. Proč zrovna na tomto místě?

Jedná se o kostel, který Ústecký kraj svěřil do správy Oblastní galerii v Litoměřicích a náš spolek si tyto prostory pro koncerty pronajímá. Je to akusticky vhodný prostor pro náš účel s kapacitou 500 až 550 míst. Kostel je již více let zvenčí opraven, ale na opravu interiéru stále čeká. Pokud by se v budoucnosti podařilo zajistit opravu a obnovu interiéru, stálo by za zvážení vybudovat potřebné zázemí pro pořádání kulturních akcí na tomto místě. V současné době je dost náročné budovat každý rok znovu hlediště, jeviště, zázemí pro umělce, osvětlení a ozvučení prostoru atd.

Třetí koncertní den se bude konat již po třetí v Lovosicích v Kostele Svatého Václava. Co jste připravili především pro Lovosické diváky?

Lovosičtí diváci si již třetí rok přejí, aby i do Lovosic zavítal houslový virtuóz Václav Hudeček. Tímto třetím koncertním večerem jim jejich přání splníme. Václav Hudeček zde vystoupí společně s vítězem Luhačovické houslové akademie, které se každý rok zúčastní talentovaní mladí houslisté. Vítězi Václav Hudeček vždy daruje mistrovské housle a umožní mu vystoupit na některém ze svých koncertních večerů. Oba hráče doprovodí osvědčené komorní těleso Arti Alegre.

Máte již na všechny koncertní večery sestaven program?

Program zatím ještě nebudeme zveřejňovat. První koncertní večer je již program sestaven. Na programu budou skladby K. Kabáta, W. A. Mozarta a P. de Sarataseho. Program druhého, operního  večera se precizuje. Pro Lovosice si program vhodně určí Václav Hudeček, ale pro prostory Kostela Svatého Václava se hodí samozřejmě především barokní hudba.

Jak pokračuje organizační a finanční zajištění této na Litoměřice poměrně velké akce?

Po organizační stránce je již festival zaběhnutý Přesně víme, co a do kdy máme udělat a zařídit. Vždycky jsme se mohli spolehnout na mladé lidi – na studenty. Problém je, že nám postupně za těch minulých šest let dostudovali a mají již svá zaměstnání nebo odešli studovat vysoké školy do Prahy. Proto musíme zajišťovat další ochotné studenty – pořadatele z řad mladších ročníků. Rovněž spolupráce s Městem Litoměřice a jeho organizacemi MKZ Litoměřice, TS Litoměřice i s Městkou policií velmi dobrá a vstřícná.

S finančním zajištěním festivalu je to letos složitější. Od organizací státní správy jsme v letošní roce obdrželi méně finančních prostředků a u Města Litoměřice bude schvalovací proces dokončen až v červnu. V Mondeleaz Lovosice a Lafarge Čížkovice nastoupili zahraniční generální ředitelé a jejich nástupem podpora kultury skončila. Zahraniční kapitál nemá pro kulturní dění v regionech příliš mnoho pochopení. Náš spolek se snaží tyto ztráty nahradit. Máme řadu dlouhodobých sponzorů z řad menších podnikatelských subjektů i OSVČ. Máme i dárce – soukromé osoby.  S ohledem na výše citované finanční výpadky se snažíme oslovit nové potencionální sponzory. Nevíme však, jestli po drobnějších částkách do doby zahájení festivalu výše citované ztráty nahradíme. Naší snahou bude, šetřit maximálně na všech vedlejších doprovodných nákladech tak, aby po umělecké stránce byli diváci spokojení.

Děkujeme Vám za rozhovor a přejeme Vašemu spolku úspěšný průběh letošních „Litoměřických svátků hudby.

Jan Dostál

 

Do festivalu zbývá

 • 00

  Dnů

 • 00

  hdin

 • 00

  minut

 • 00

  vteřin

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
plakat

Informace o předprodeji vstupenek

Předprodej na koncert v Litoměřicích na recepci kulturního a konferenčního centra, 416 732 805 nebo 776 338 515, e-mail: recepce@mkz-ltm.cz.
Online předprodej na www.mkz-ltm.cz.

Předprodej na koncert v Lovosicích na Informačním centru Lovosice, 416 571 174, a na recepci KC Lovoš, 773 686 482. Online předprodej na www.kclovos.cz.

Najdete nás na Facebooku