x

Ohlédnutí za dalším ročníkem“ Litoměřických svátků hudby“

00

LITOMĚŘICE – 6. ročník populárních Litoměřických svátků hudby je minulostí. Podruhé se sestával z tří samostatných koncertních večerů a byl výjimečný. Manželé Kuldovi, kteří stojí v čele pořadatelského spolku Musica et Education, se rozhodli spojit letošní ročník s oslavami 100. výročí založení Československé republiky. Oslava to byla důstojná, dekorovaná nejen výkony všech interpretů, ale bohatou květinovou výzdobou, českými vlajkami a trikolorami.

Program byl k oslavě 100. narozenin naší republiky sestaven ze známých hudebních děl Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka a v Lovosicích Hanuše Jana Trnečky s jeho krásnou Fantazií na symfonickou báseň Vltava od Bedřicha Smetany. Pořadatelům se podařilo získat pravnuka hudebního skladatele Antonína Dvořáka,  Petra Dvořáka a jeho prostřednictvím tak zpestřit slavnostní zahájení festivalu. Letošní ročník se konal opět pod záštitou Ministra kultury ČR. Hlavním partnerem bylo již tradičně Město Litoměřice a partnerem lovosické části Město Lovosice. Prvního koncertního večera se zúčastnila řada významných osobností, například poslanec parlamentu ČR Mgr. Karel Krejza, poslanec parlamentu ČR Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., hejtman ÚK Oldřich Bubeníček, generální vikář Litoměřické diecéze Martin Davídek, starosta Města Litoměřice Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta města Lovosice Ing. Milan Dian, Ph.D., Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., Prof. MUDr. Eva Králíková a baletní mistr Vlastimil Harapes. Tohoto koncertního večera se rovněž zúčastnili sponzoři, kterým bychom chtěli touto cestou veřejně poděkovat za jejich podporu.

První koncertní večer se konal v kostele Zvěstování panně Marii v Litoměřicích. Jak Václav Hudeček, tak sólista na violoncello Ivan Vokáč podali skvělý výkon. Publikum náležitě ocenilo provedení světově známého a proslulého violoncellového koncertu h-moll Antonína Dvořáka. Druhý koncertní večer, který se také konal v kostele Zvěstování panně Marii, byl věnován poctě české opeře. Krásné árie z českých oper našich hudebních velikánů zazpívali vynikajícím způsobem interpreti – sólistka ND Praha Jana Sibera, stálý host ND Praha Richard Samek a Boris Prýgl, který bude působit v příští sezoně v Operním studiu při Bavorské státní opeře. Oba koncertní večery sólisty doprovázela Plzeňská filharmonie. Pod vedením dirigenta Tomáše Braunera předvedla znamenitý výkon a při doprovodu pěvců i znamenitou souhru i smysl pro drama. Rovněž z tohoto operního večera odcházeli diváci spokojeni, když předtím odměnili umělce potleskem ve stoje.

Třetí koncertní večer se konal v Lovosicích v kostele Svatého Václava. Na pořadu byla krásná barokní hudba od Vivaldiho, Händla, Bacha a Debussyho v podání komorního tělesa Barocco sempre giovane. Jako sólisté zde vystoupily harfenistka Kateřina Englichová a sopranistka Nikola Uramová. Především výkon harfenistky a jejího podání Fantazie na symfonickou báseň Vltava od Bedřicha Smetany, kterou složil Hanuš Jan Trneček, byla krásným vyvrcholením koncertního večera v Lovosicích. Tento třetí koncertní večer, o který se zasloužilo vedení Města Lovosice a starosta Ing. Milan Dian, Ph.D., byl stejně úspěšný, jako předchozí koncerty v Litoměřicích.

Spolek Musica et Education

sponzori

Do festivalu zbývá

 • 00

  Dnů

 • 00

  hdin

 • 00

  minut

 • 00

  vteřin

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
plakat

Informace o předprodeji vstupenek

Předprodej na koncert v Litoměřicích na recepci kulturního a konferenčního centra, 416 732 805 nebo 776 338 515, e-mail: recepce@mkz-ltm.cz.
Online předprodej na www.mkz-ltm.cz.

Předprodej na koncert v Lovosicích na Informačním centru Lovosice, 416 571 174, a na recepci KC Lovoš, 773 686 482. Online předprodej na www.kclovos.cz.

Najdete nás na Facebooku