x

Přípravy 4. Litoměřických svátků hudby jsou v plném proudu

00

Čas do zahájení „Litoměřických svátků hudby“ pokročil. Přípravy na v pořadí už čtvrtý ročník pokračují. Na to jak, jsme se zeptali Zdeňka Kuldy a Aleny Kuldové z pořádajícího spolku „ Musica et Education“. 

Čím se členové spolku v současné době zabývají? 

Řešíme současně několik důležitých organizačních záležitostí. V první řadě jednáme o dotacích, finančních darech. Postupně jednáme s mediálními partnery o zajištění propagace Litoměřických svátků hudby formou plakátů, bannerů, billboardů a také o propagaci v kabelové a regionální televizi. Požádali jsme rovněž – tak jako minulý rok,  o záštitu ministra kultury ČR nad naší akcí. Hotel Salva Guarda na Mírovém náměstí má nového vlastníka. Funguje v omezeném provozu a v současné době v něm probíhají opravy. Naše jednání s novým managementem jsou na počátku. Jedná se o ubytování sólových umělců a o vyčlenění vhodných prostor pro filharmonický orchestr.

Jak se Vám daří Litoměřické svátky hudby zajistit finančně? 

Naše žádost o finanční podporu ze strany hlavního partnera – Města Litoměřice byla projednána v rámci grantu pro kulturní akce zařazené do Litoměřického kulturního  léta. Kulturní komise ji doporučila, rada města schválila a postoupila ke konečnému rozhodnutí městskému zastupitelstvu. Požádali jsme rovněž o příspěvek z Fondu Ústeckého kraje. I v tomto případě kulturní komise dala Radě Ústeckého kraje kladné doporučení. Zasedání rady již proběhlo, ale výsledek zatím neznáme. Byli jsme rovněž osobně obhájit naši žádost o dotaci u Státního fondu kultury ČR a již jsme obdrželi a podepsali Smlouvu o přidělení dotace. Pokud se nám podaří výše jmenované finanční prostředky získat a připočteme k tomu ještě finanční prostředky generálního sponzora, jímž je INEX Česká republika s.r.o., budeme mít k dispozici cca 55 – 60% rozpočtovaných finančních prostředků. Od prvního velkého sponzora Mondeleaz Lovosice jsme již finanční dar obdrželi. Přislíbeny máme rovněž finanční prostředky od Lafarge Čížkovice,  Glanzstoff Lovosice a SČVK Teplice. Začínáme rovněž jednat s řadou dalších tradičních sponzorů a OSVČ, kteří nás již podpořili i v minulých ročnících. Pokud projeví zájem další potencionální sponzoři, rádi s nimi budeme jednat.

Můžete nám po minulém rozhovoru upřesnit, jak bude vypadat program 4. ročníku „ Litoměřických svátků hudby“? 

Letošní ročník chceme v první třetině obou koncertních večerů zasvětit 260. výročí narození hudebního genia W. A. Mozarta (narodil se 27. 1. 1756 v Salcburku).  Do instrumentálního koncertního večera chceme zařadit nedávno objevenou větu z jeho koncertantní symfonie pro housle, violu, violoncello a orchestr. Pokud nebude do konce srpna nikde jinde v České republice hrána, tak bude mít v Litoměřicích premiéru. Jako hlavní bod instrumentálního koncertního večera bude proveden vynikající Brahmsův dvojkoncert pro housle, violoncello a orchestr. Rovněž do operního koncertního večera chceme zařadit 2 operní árie a jeden duet z oper W. A. Mozarta. Dále budou na programu árie z oper skladatelů Verdiho, Doniccetiho a Rossiniho. Oba koncertní večery bude doprovázet opět vynikající a osvědčená Plzeňská filharmonie pod taktovkou Tomáše Braunera. Litoměřické svátky hudby letos proběhnou v tradičním termínu – 26. a 27. srpna 2016 vždy od 19 hodin.

Můžete našim čtenářům už prozradit, které sólové operní pěvce se Vám podařilo získat?

Chtěli jsme pro diváky změnu a tak v instrumentálním koncertním večeru vystoupí a potvrdili svou účast – tak, jak jsme prezentovali při minulém rozhovoru,  světově uznávaný violoncellista Petr Nouzovský, zároveň s ním tradičně vystoupí houslový mistr Václav Hudeček.  Na tomto koncertním večeru vystoupí rovněž violistka Kristina Fialová, laureátka řady mezinárodních cen. Druhý, operní koncertní večer budou mít diváci možnost si poslechnout vynikající mezinárodně uznávanou sopranistku, která se specializuje na mozartovský repertoár a mimo jiné je držitelkou ceny Thálie (2001) Simonu Houdu Šaturovou, která je stálým hostem Théatre de la Monnaie v Bruselu a účinkuje v řadě dalších světově známých operních domů. Na Litoměřických svátcích hudby vystoupí s jednou z nejvýraznějších postav nastupující pěvecké generace v České republice – tenoristou Petrem Nekorancem, který je členem Bavorské státní opery a jejího operního studia. Petr po vystoupení v Litoměřicích odlétá do Metropolitní opery do New Yorku, kde vyhrál konkurs na dvouletý pobyt v Lindemannově operním studiu pro mladé umělce. Více se čtenáři o všech umělcích dočtou v připravovaných tiskových zprávách. Informace rovněž v průběhu dubna uveřejníme na našich www.litomerickesvatkyhudby.eu i na Facebooku pod stejným názvem Litoměřické svátky hudby.

Tags

Do festivalu zbývá

 • 00

  Dnů

 • 00

  hdin

 • 00

  minut

 • 00

  vteřin

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
plakat

Informace o předprodeji vstupenek

Předprodej na koncert v Litoměřicích na recepci kulturního a konferenčního centra, 416 732 805 nebo 776 338 515, e-mail: recepce@mkz-ltm.cz.
Online předprodej na www.mkz-ltm.cz.

Předprodej na koncert v Lovosicích na Informačním centru Lovosice, 416 571 174, a na recepci KC Lovoš, 773 686 482. Online předprodej na www.kclovos.cz.

Najdete nás na Facebooku