x

Úvodní slova pro letošní výroční ročník LSH

00

Mons. Mgr. JAN BAXANT,
20. biskup litoměřický


To, čím bych chtěl uvést těchto několik slov k desátému ročníku Litoměřických svátků hudby, organizovaných manželi Alenou a Zdeňkem Kuldovými a jejich přáteli, je gratulace. Blahopřeji právě jim k jubileu, které, jak vím, je stálo velké vypětí a přineslo i jistá zklamání. Bezesporu však tomu tak často bývá v uměleckém světě, hudebním nevyjímaje. Když se „povede“ nelehká árie jakékoliv pěvkyni či pěvci, sami posluchači po úspěšném mistrném provedení muzikálního kusu spontánně zvolají: „Bravo!“. Nepochybně však každá interpretka a podobně každý interpret před oním závěrečným „bravo“, musela či musel nejprve mnohokrát při mnoha předcházejících zkouškách slyšet: „Znovu! Nebylo to precizní.“ Prostě, každý úspěch, každý projev lidského přátelství a šťastné chvíle života, mívají své předehry. Nemusejí být hned tragické a bolestivé, ale rány po trnech do duše, se hojí pomalu a postupně.

I letošní 10. ročník LSH 2022 měl své předehry, ale má i své radosti. Jednou velkou radostí je skutečnost, že se organizátoři nenechali odradit, a druhou z mnoha jistě radostí dalších je i to, že LSH mají své vděčné posluchače, dobrodince a přátele, kteří jeden druhého neopouštějí v nesnadných okamžicích. Díky Bohu, že u nás v Litoměřicích a vlastně i v Lovosicích, neplatí ono Krylovské: „Inter armas silent Musae“, avšak lidé, žijící relativně nedaleko od našich hranic, naši bližní, múzy slyšet zatím nemohou. Prosím, věnujme jim vzpomínku.

Mgr. LADISLAV CHLUPÁČ
Starosta města Litoměřic s senátor


Litoměřické kulturní léto je v plném proudu a na bránu královského města klepe již 10. ročník Svátků hudby, které patří mezi pomyslné vrcholy v kalendáři kulturních akcí konajících se v Litoměřicích. Čekají nás opět mimořádné hudební zážitky, a to stejně jako loni v kostele Všech svatých, kulturní památce pocházející již ze dvanáctého století, o kterou pečuje církev za přispění města. Například jen před několika dny město dokončilo opravu střechy, podkroví, kamenických prvků a novou fasádu městské věže, jež je výraznou dominantou kostela patřícího církvi. Litoměřické svátky hudby jsou s námi již 10 let. Jak ten čas letí. Nesmazatelně se zapsaly do našich srdcí. A to zásluhou manželů Kuldových jako hlavních organizátorů, houslového virtuosa Václava Hudečka jako odborného garanta festivalu a desítek skvělých hudebníků.

V neposlední řadě pak i díky vám, návštěvníkům, kteří jste vždy dokázali vytvořit krásnou atmosféru. Festivalu, jeho organizátorům a publiku přeji, aby nás provázel ještě mnoho dalších let.

Ing. MILAN DIAN, PhD.
Starosta města Lovosic


Vážení milovníci krásné hudby, je to letos již 10 let, co se uskutečňují Litoměřické svátky hudby. Z původního projektu kulturního trojkoncertu v Litoměřicích, Lovosicích a Terezíně zůstal po náhlém odchodu tehdejšího terezínského starosty Daniela Trapániho pouze „dvojkoncert“. Pro město Lovosice bylo velikou ctí se celých 7 let na akci podílet. V kostele sv. Václava v Lovosicích probíhají již samotné koncerty pátým rokem a můžeme říci, že se jedná již o nově vytvořenou tradici. Každá taková akce má své tvůrce a organizátory. Impulz k celé akci dala před lety paní Eva Hudečková, manželka našeho virtuosa, pana Václava Hudečka. A tak vznikly Litoměřické svátky hudby, a to díky manželům Kuldovým. Ti spolu se svou agenturou Musica et Educatione zhmotnili tuto krásnou myšlenku, a tak se každoročně pořádá série koncertů s jedinečnými umělci, za kterými jinak musíme jezdit do Prahy či velkých měst. Svým úsilím a láskou k hudbě vždy zajistili perfektní atmosféru a úžasný zážitek pro posluchače, ale i účinkující. S tím souvisí i výběr místa vhodným pro takovou událost. Litoměřice naštěstí disponují mnoha sakrálními prostory, leč bohužel, ten nejlepší, nabízející interiér, prostor a akustiku, která zcela konvenuje žánru klasické hudby, zůstal pro letošek nedostupný.

Za dobu deseti let si Litoměřické svátky hudby našly své stálé posluchače a zapsaly se jako akce nadregionálního významu. Věřím, že město Litoměřice bude dále pokračovat v této tradici, aby umožnilo posluchačům prožívat nevšední umělecké zážitky a hudebníkům spontánní publikum, které si cení jejich výkonů. Naše město Lovosice děkuje za inspiraci, která z klasické hudby prýští. Klasika je stále zárukou kvality a je nesmírně důležité, aby i příští generace tuto hudbu znaly, dovedly ji vnímat a ocenit. Jsme přesyceni anglickým popovým mainstreamem, skladbami nevalné úrovně, hudebními výstřednostmi, agresivními žánry. Vážná hudba svým záběrem zcela mimořádně působí na člověka, sytí jeho duševno, harmonizuje, a jsem přesvědčen, že činí člověka i lepším.

Do festivalu zbývá

 • 00

  Dnů

 • 00

  hdin

 • 00

  minut

 • 00

  vteřin

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
plakat

Informace o předprodeji vstupenek

Předprodej na koncert v Litoměřicích na recepci kulturního a konferenčního centra, 416 732 805 nebo 776 338 515, e-mail: recepce@mkz-ltm.cz.
Online předprodej na www.mkz-ltm.cz.

Předprodej na koncert v Lovosicích na Informačním centru Lovosice, 416 571 174, a na recepci KC Lovoš, 773 686 482. Online předprodej na www.kclovos.cz.

Najdete nás na Facebooku